Logopedski kabinet DijaLog

O DijaLogu

Logopedski kabinet DijaLog

svoja je vrata otvorio u travnju 2013. godine s ciljem pružanja usluga logopedske dijagnostike, savjetovanja i terapije u području komunikacijskih i jezično-govornih poremećaja kod djece i odraslih.
U logopedskom kabinetu radi educirani stručnjak – logoped koji se svojim radom maksimalno prilagođava pojedincu te nudi primjerenu i učinkovitu terapiju temeljenu na stručnoj dijagnostici.
Logoped je stručnjak osposobljen za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa gdje ubrajamo:
img
dijalog_logoped_varazdin_27
img
img
img
dijalog_logoped_varazdin_20
img

Upoznajte nas

Logopedi

U logopedskom kabinetu rade educirani stručnjaci – logopedi koji se svojim radom maksimalno prilagođavaju pojedincu te nude primjerenu i učinkovitu terapiju temeljenu na stručnoj dijagnostici. Logoped je stručnjak osposobljen za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa.