Odstupanja u području razvoja komunikacije i jezika

Jezične teškoće i poremećaji

Mogu biti razvojni i stečeni. Jezične teškoće se mogu pojaviti na području bilo koje od 5 postojećih jezičnih sastavnica (fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, pragmatika).

Usporeni jezično-govorni razvoj

Usporeni razvoj govora, zakašnjeli  razvoj govora i nedovoljno razvijen govor su  dijagnoze  koje se odnose na neadekvatan razvoj govora i jezika s obzirom na dob, a terminologija se mijenja ovisno o kronološkoj dobi djeteta. Tako se dijagnoza usporeni razvoj govora odnosi  na zaostajanje u vrijeme dok je govor još u razvoju tj. do tri, četiri godine; zakašnjeli razvoj govora postavlja se kao dijagnoza kod djece koja se nalaze u dobi od tri do šest, sedam godina, dok dijagnozu nedovoljno razvijen govor nalazimo kod djece koja su navršila šest, sedam godina, ali im je govor pojmovno siromašan, rečenice kratke i agramatične.

Znakovi usporenog jezično-govornog razvoja

U prvoj godini dijete se manje spontano glasa od svojih vršnjaka, s 15 mjeseci dijete ne reagira na pitanja npr. “Gdje je tata?” i ne pruža igračke na nalog, s 18 mjeseci ne zna na zahtjev pokazati predmete iz bliske okoline,ne reagira na jednostavne naloge: “Dođi”, “Uzmi”. U 21  mjesecu života dijete i dalje ne pokazuje interes za govor, ne razvija simboličku igru , ne imenuje slike svakodnevnih predmeta niti ih pokazuje na nalog, govor je nerazumljiv okolini.

S 2,5 godine dijete ne izvršava dvočlane naloge: “Donesi čašu”, “Spremi medu”, ne raste opseg i raznolikost rječnika. S 3 godine ne razumije odnose veliko-malo, ne odgovara na jednostavna pitanja, ne koristi jednostavne rečenice, ne voli slušati priče, pjesmice. S 4 godine dijete ima nerazumljiv govor, rječnik i rečenične strukture su siromašni, pokazuju posebne teškoće u postavljanju  i odgovaranju na pitanja.

Tablica: Kako Vaše dijete čuje i govori?


Specifične teškoće učenja:

Posebne jezične teškoće


Djeca s posebnim jezičnim teškoćama pokazuju značajna ograničenja u jezičnoj sposobnosti,a kojima uzrok nije neurološko oštećenje, oštećenje sluha ili neki drugi kognitivni deficit, nego je uzrok nepoznat (Leonhard, 1998 ). Simptomi koji prate PJT  su zakašnjela pojava prve riječi, prvih rečenica, koje kad se i pojave, su agramatične bez prijedloga, veznika i često sliče telegrafskom stilu.Između ostalog djeca sa PJT imaju slabiju slušnu percepciju i memoriju. Poremećaj čitanja javlja se kod 50-75 % djece sa PJT.

Disleksija i disgrafja

Ovaj jezično utemeljen poremećaj konstitucionalnoga je porijekla i očituje se teškoćama u ovladavanju pisanim jezikom unatoč urednoj inteligenciji, konvencionalnoj poduci i odgovarajućim sociokulturnim prilikama (prema definicijama World Federation of Neurology, British Dyslexia Association, BDA, 2007; Orton Dyslexia Society ; DSM IV, 1998). Prevalencija disleksije (epidemiološka mjera svih osoba koje su tijekom školovanja imale simptome disleksije) u europskim je zemljama uglavnom između 5 i 7%.

Detaljno o disleksiji i disgrafiji na stranicama Hrvatske udruge za disleksiju: www.hud.hr


Afazije

Prema American Speech-Language-Hearing Association (ASHA,2006)

Afazija je poremećaj koji nastaje kao posljedica oštećenja jezičnih moždanih centara. Lijevostrana oštećenja mozga uzrokuju afaziju u gotovo svih dešnjaka, i u oko polovine ljevaka. Kao rezultat toga, osobe koje su prethodno mogle komunicirati govorom, čitanjem, pisanjem, postaju ograničene u tim aktivnostima. Najčešći uzrok afazije je moždani udar, ali i različite traumatske ozljede mozga, tumori i infekcije također mogu uzrokovati afaziju.

Klasifikacije afazija se temelje na jezičnim simptomima, na lokalizaciji oštećenja u mozgu te na govornom ostvarenju.

Najnovija podjela afazija:


  • nefluentne – globalna, Brocina i transkortikalna motorička afazija ( karakterizira ih polagan, loše artikuliran govor, ograničena uporaba gramatike s urednim slušnim razumijevanjem)
  • fluentne – Wernickeova afazija, konduktivna, transkortikalna senzorička i anomička( karakterizira ih tečan govor normalne brzine i melodije, no često prepun besmislenih riječi zbog čestih zamjena glasova i riječi pa je govor nerazumljiv, slušno razumijevanje osobe narušeno )