> Početna > Logopedska terapija

Logopedska terapija

 Osnovni cilj logopedske terapije je unaprijediti i poboljšati komunikacijske sposobnosti  djeteta ili odrasle osobe. Neki od pojedinačnih ciljeva logopedske terapije:

- poboljšati koordinaciju i pokretljivost govornih mišića pomoću orofacijalnih vježbi (npr. vježbe za jačanje mišića jezika pružanjem otpora špatuli)  ili izvođenje govornih vježbi imitacijom i ponavljanjem ciljanih glasova
-poboljšati komunikaciju između mozga i tijela pomoću vizualnih,slušnih, taktilnih pomagala (ogledalo, auditivni zapisi … )
- poboljšanje vještina čitanja i pisanja osmišljeno prema individualnim potrebama

Kod svakog djeteta ishod će biti drugačiji što ovisi o njegovim sposobnostima i ograničenjima, dakle o prirodi njegovih teškoća. Trajanje logopedske terapije ovisi o mnogim čimbenicima kao što su težina problema, učestalost i konzistentnost terapije te dosljednost provođenja danih uputa od  logopeda kod kuće.
U razvoju plana terapije za Vaše dijete, važno je stvoriti realna očekivanja u suradnji s logopedom. Ta očekivanja se s vremena na vrijeme trebaju revidirati te pratiti djetetov napredak. Samo kroz periodične evaluacije cjelokupnog terapijskog programa moći će se vidjeti utjecaj terapije na djetetovu kvalitetu života.
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica