> Početna > Blog

Rascjepi usne i nepca- uloga logopeda

11.12.2013. 14:10:54
Rascjepi usne i nepca među najčešćim su prirođenim malformacijama u području glave i vrata. Pojavnost može biti različita: od minimalnih usjeka na usni ili rascjepljenom početnom dijelu nepca do potpunih, širokih, obostranih rascjepa koji obuhvaćaju cijelu usnu, nos, zubni greben te tvrdo i meko nepce.

Kako pomoći djetetu s teškoćama učenja?

09.07.2013. 15:20:10
Teškoće učenja uključuju odstupanja u čitanju, pisanju i računanju odnosno opisuju probleme koje djeca imaju pri učenju. Radi se o teškoći (ili poremećaju) u jednom ili više procesa u kognitivnom sustavu koji se odnose na psihološke procese uključene u razumijevanje i korištenje jezika u njegovoj pisanoj ili govorenoj formi.

Polazak djeteta u školu - što je važno znati?

27.06.2013. 13:22:55
Polazak djeteta u prvi razred osnovne škole važan je događaj i posve novo iskustvo u životu djeteta i roditelja. Sama priprema djeteta za školu počinje mnogo ranije od samog predškolskog perioda godinu dana prije polaska u školu. Predškolska je dob vrijeme najintenzivnijeg izgrađivanja raznovrsnih sposobnosti, to je dob u kojoj se stvaraju čvrsti temelji za formiranje osnovnih crta djetetova karaktera.

Dvojezičnost kod djece

07.06.2013. 13:04:45
Dvojezičnost ili višejezičnost česta je i široko rasprostranjena pojava u svim državama svijeta te nerijetko tema rasprave među jezičnim stručnjacima...

Kako se razvija grafomotorika kod djece?

24.05.2013. 13:00:47
Bez obzira što živimo u vremenu kada se većina stvari obavlja kompjuterski, crtanje i pisanje su i dalje  veoma važne vještine za dječju dob. Korištenje računala u dječjoj dobi, uz niz prednosti, ima i svoje nedostatke . Jedan važan nedostatak je svakako taj što djeci uskraćuje postizanje punog potencijala šake i prstiju.

Koja je razlika između artikulacijskih i fonoloških poremećaja?

23.05.2013. 10:37:30
Artikulacijski poremećaji (poremećaji izgovora) mogu se javiti iz različitih razloga.
Organski uzroci artikulacijskih poremećaja – malformacije govornih organa ( rascjepi usne/nepca, visoko nepce, odstupanja/anomalije čeljusti/zuba, gubici sluha, česte upale uha, centralne disfunkcije),  psihološki uzroci, genetika (urođena jezična slabost), nespretnost govornih organa, zaostajanja u intelektualnom razvoju, prevelika očekivanja roditelja, dvojezičnost... 

Jasno je da postoje motoričko-artikulacijski i jezično-fonološki aspekti govora, a uporaba fonologije  uključuje produkciju glasova na motoričkoj razini i njihovu uporabu u skladu s pravilima jezika i te su dvije vještine međusobno povezane. Upravo iz tog razloga često nam je teško utvrditi da li su pogreške u govoru znak manjka motoričkih vještina potrebnih za izgovor određenog glasa, da li je problem u jezičnom znanju ili se radi o kombinaciji manjkavosti na oba područja.
Pažljivim promatranjem pacijenta i prirode njegovih poteškoća, logoped može utvrditi što je u pozadini teškoća i koja je intervencija najprikladnija.

1
Stranice:
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica