> Početna

Logopedski kabinet DijaLog

Logopedski kabinet DijaLog svoja je vrata otvorio u travnju 2013. godine s ciljem pružanja usluga logopedske dijagnostike, savjetovanja i terapije u području komunikacijskih i jezično-govornih poremećaja kod djece i odraslih.

U logopedskom kabinetu radi educirani stručnjak - logoped koji se svojim radom maksimalno prilagođava pojedincu te nudi primjerenu i učinkovitu terapiju temeljenu na stručnoj dijagnostici.

Logoped je stručnjak osposobljen za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa. Logoped će Vam pomoći oko otklanjanja sumnje na poremećaj ili Vam dati upute kako raditi na otklanjanju teškoća kod kuće, sa ili bez logopedske terapije.


Kontaktirajte nas i dogovorite logopedsko savjetovanje. Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica
Dijalog logopedski kabinet - Facebook stranica